Skip to content

O NAS

Inspektor Ochrony Danych Osobowych Consulting Jarosław Feliński (02.05.2017r.), jest kontynuatorem rozwoju firmy Audyt Bezpieczeństwo Informacja Consulting Jarosław Feliński powstałej 1.05.2013 r. Właściciel i pomysłodawca przedsięwzięcia biznesowego, jest wykładowcą akademickim z wieloletnim stażem w licznych renomowanych uczelniach. Doświadczenie i praktykę upowszechniania idei poszanowania praw i wolności osób fizycznych w warunkach dynamicznie rozwijającej się technologii i licznych zmian przepisów prawa, wdrażał od 2003 r. w wielu organizacjach. W ramach szkoleń otwartych (z wieloma ośrodkami szkoleniowymi) i na życzenie klientów (patrz referencje) prezentował i nadal realizuje zadania projektowania procedur wewnętrznych zgodnie z charakterem i specyfiką tych jednostek.

 

Firma IODO Consulting dokłada staranności w praktycznym i rzeczywistym stosowaniu przepisów prawa ochrony danych osobowych w danej organizacji. Zaletą naszej firmy jest zasób kompetentnych i wyważonych specjalistów praktyków. Kadra posiadająca gruntowne przygotowanie, stanowi o sile praktycznych i użytecznych rozwiązań, w tym prekursorskich pomysłów       w dziedzinie ochrony danych osobowych. IODO Consulting dysponuje wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą:

  • audytorów wiodących SZBI ISO PN 27001,
  • prawników specjalności ODO,
  • specjalistów informacji publicznej,
  • ekspertów informatyki,
  • ekspertów kontroli zarządczej,
  • lingwistów [języka angielskiego].

IODO Consulting wykonywał zadania audytu zgodności SZBI z KRI, audytu wstępnego [zerowego], a także dziedzinowego i kompleksowego badania jednostek organizacyjnych. Dzięki zdobytej praktyce, Jarosław Feliński systematycznie gości w roli eksperta w mediach (tv, radio, dzienniki) oraz publikuje dla licznych tytułów (Wolter Kluwer, Głos Nauczycielski i inne).

Przez wiele lat działalności w epoce „prze~rodo”, zaufały naszemu doświadczeniu i kompetencjom jednostki organizacyjne kilku resortów, Kancelarii Senatu, oraz: SR, SO i WSA podległe Ministerstwu Sprawiedliwości, placówki edukacji narodowej [szkoły i inne placówki oświaty], samorządowe jednostki organizacyjne (UG,UM, Starostwa i jednostki im podlegające), placówki ochrony zdrowia, zróżnicowane w charakterze działania jednostki szkolnictwa wyższego (uczelnie techniczne, ASP, uniwersytety), duża grupa parków narodowych i lasów państwowych, wiele branżowych przedsiębiorstw, stowarzyszeń, kancelarii prawnych, a także Lokalnych Grup Działania. Naczelnym zadaniem naszej działalności jest przede wszystkim EDUKACJA o prawach i wolnościach osób fizycznych.

Od 2016 r Jarosław Feliński zainicjował utworzenie pierwszego w Polsce Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, wolą członków założycieli i WZCz został wybrany Prezesem Zarządu SIODO.