Skip to content

SZKOLENIA

Jarosław Feliński jest autorem programu studiów podyplomowych IODO [ wcześniej ABI od 2013 r., dla IODO od 2017 r. ] , a także kierownikiem merytorycznym i opiekunem zespołu wykładowców. Od 2007 Jarosław Feliński jako pomysłodawca i autor wielu inicjatyw edukacyjnych, pełnił przez wiele lat rolę dyrektora merytorycznego I – VI FABI (forum administratorów bezpieczeństwa informacji w Warszawie), a także systematycznie i aktywnie występuje jako prelegent na konferencjach dot. ochrony danych osobowych. Efektem pracy, zaangażowania i zebranych doświadczeń były rozpoczęte w 2013 roku studia podyplomowe na bazie autorskiego programu w kilku polskich uczelniach. Program zaakceptowany przez uczelniane Komisje Jakości Kształcenia i Rady Wydziałów systematycznie realizowano w niżej wymienionych uczelniach:

Akademia Górniczo-Hutnicza | Kraków
Wyższa Szkoła Ekonomiczna | Białystok
Dolnośląska Szkoła Wyższa | Wrocław
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej | Szczecin
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania | Warszawa

Jarosław-Feliński-UJ

ponadto prowadzi zajęcia w praktycznym ujęciu problemów zabezpieczenia danych osobowych, takich jak organizacyjno-prawne wymagania stawiane administratorom oraz dedykowane warsztatowe zajęcia dla kierownictwa organizacji i szkolenia wprowadzające oraz doskonaląc IODO.

  1. „CYBEROCHRONA WAŻNYCH DANYCH W JEDNOSTKACH OCHRONY ZDROWIA I PODMIOTACH WSPÓŁDZIAŁAJĄCYCH – OBSZAR PRAWNO-ORGANIZACYJNY”
  2. „PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA STANOWISKU PRACY PRZEZ NAUCZYCIELA – FUNKCJONRIUSZA PUBLICZNEGO W SZKOLE ORAZ OBOWIĄZKI RODZICÓW W POSZANOWANIU DÓBR OSOBISTYCH„
  3. „AUDYT ZABEZPIECZENIA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE DZIAŁANIA JST”
  4. „METODYKA PRZEPROWADZENIA AUDYTU POSZANOWANIA PRAWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ŚWIETLE PRZEPISÓW KRAJOWYCH I RODO”
  5. „PRYWATNOŚĆ, DOBRA OSOBISTE, WIZERUNEK I DANE OSOBOWE – CO CZYM CHRONIĆ I JAK?”
  6. „ KRYTERIA OCENY PRACY INSPEKTORA ODO W ORGANIZACJI” – sprawdź swojego inspektora 
  7. KOMPLEKSOWE ZDALNE WARSZTATY na temat: „ZASADY ORGANIZACJI OCHRONY INFORMACJI W ŚWIETLE PRZEPISÓW O SYSTEMIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA – A ZADANIA IOD i ASI” 
  8. „Rada Rodziców i Dyrektor szkoły / przedszkola czyli kto odpowiada za dane osobowe wg RODO” – pobierz plik .pdf

szczegółowe informacje o zagadnieniach i czasie trwania zajęć w uzgodnieniach indywidulanych z zainteresowanymi.