DORADZTWO PRAWNE ODO - D

Koncentrujemy się na weryfikacji przepisów wewnętrznych w świetle UODO po 1 stycznia i po 1 lipca 2015 r. w zakresie:

  • Aktualizacji PBI (wszelkie procedury), dokonanie merytorycznej analizy danych przetwarzanych w organizacji w oparciu o analizę potrzeb jednostki organizacyjnej;
  • Wspierania opracowania Zarządzenia o powołaniu, zmianach lub odwołaniu ABI;
  • Przygotowanie treści szkolenia wdrożeniowego przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w organizacji;
  • Audytu rocznego zgodnie z Rozporządzeniem wykonawczym UODO oraz KRI – jaką metodą wykonać audyt ? 
  • Klasyfikacji kategorie danych; klasyfikowanie zbiorów w świetle przepisów uodo,  podział operacji przetwarzania danych i podstawy prawne ich realizacji: udostępnianie – podstawa prawna […] powierzanie – podstawa prawna […] przesył/ transfer] – podstawa prawna […]raportów poaudytowych po 1 lipca 2015r. sprawozdanie po sprawdzeniu;
  • Kadra wsparcia prawnego - dr nauk prawnych, radca prawny od wielu lat specjalizujący się obsłudze prawnej organów administracji publicznej oraz spółek prawa handlowego z udziałem jednostek samorządu terytorialnego;
  • Doświadczenie zawodowe oraz zainteresowania skupiające się: w obszarze administracji:  prawo administracyjne, postępowanie administracyjne  oraz postępowanie egzekucyjne w administracji i postępowanie przed sądami administracyjnymi.   
  • Szczególnym polem zainteresowań IODO Consulting jest problematyka ustawy o ochronie danych osobowych, uprawnienia ABI i Inspektora Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych;
  • Reprezentowania zleceniodawców przed organami kontrolnymi i sądami powszechnymi w zakresie stosowania przepisów UODO – RODO.

Dodano 2017-06-23 08:07:00, Jarosław Feliński