RODO

określenie które zyskało dobrą i złą prasę w ostatnich miesiącach ciągle elektryzuje. Faktem jest iż nie stanowi współczesnego oryginalnego wynalazku czy też odkrycia na miarę geniuszu A. Einstein’a czy Archimedesa, a jest historycznie uwarunkowanym elementem wysiłku twórczego, który opracowali i  opublikowali  Samuel Warren i Louis Brandeis w 1890 roku  pod tytułem „The Right to Privacy” oraz  Prof. Andrzej Kopff z Uniwersytetu Jagiellońskiego pod tytułem – „Koncepcja praw do intymności i do prywatności życia osobistego” [ Warszawa – Kraków 1972]. Zatem podwaliny ochrony danych osobowych, prywatności i intymności należy dostrzegać w kontekście historycznego rozwoju problemu, aż do współcześnie obowiązujących i potencjalnych regulacji prawnych. Warto docenić przenikliwość spojrzenia autorów na problem poszanowania prawa do prywatności, szczególnie w dobie e~rzeczywistości i e~społeczności.

RODO jest próbą porządkowania przetwarzania danych w wielu aspektach, a w szczególności w oparciu o znajomość charakteru przetwarzanych danych, akcentuje i wyróżnia kwalifikacje osób funkcyjnych, tym samym wprowadza w strukturalnych działaniach administratora REWOLUCYJNĄ ZMIANĘ jakości zarządzania danymi osobowymi.

 K W A L I F I K A C J E   Z A W O D O W E

to nowa jakość w minimalizowaniu ryzyka administrowania danymi osobowymi


Przekształcenie ABI [w stosunkowo licznych przypadkach łączenie wielu funkcji i obowiązków, odbierane było jako obciążenie ponad siły pracownika sekcji, wydziału lub innej komórki organizacyjnej] o nieokreślonym standardzie wiedzy na Inspektora czyli specjalisty z kwalifikacjami zawodowymi pozwoli w oparciu o kompetencje inspektora zredukować ryzyko naruszenia praw osoby i odpowiednio ocenić skutki planowanych operacji przetwarzania danych u każdego administratora.

DANE OSOBOWE w ujęciu ich wartości w procesach działania organizacji należy widzieć jako najistotniejszy „PRODUKT” organizacji, bez którego nie byłoby możliwe np. wydanie decyzji, podpisanie umowy, przyjęcie do szkoły, wykonanie egzekucji, a co za tym idzie wiele aplikacji nie powstałoby do obsługi TYCH DANYCH.

EWOLUCJA procesów przetwarzania danych w postaci nowych procedur, dokumentacji administratora, zabezpieczeń wewnętrznych i zewnętrznych, nowych rozwiązań systemów IT jest naturalnym podążaniem za rozwojem technologicznym i przekształcającymi się kategoriami zagrożeń.

Istotnym wzmocnieniem działań administratora / inspektora w świetle RODO jest konieczność realizowania trzech ważnych zadań:

DZIAŁANIA W ZAKRESIE PODNOSZENIA ŚWIADOMOŚCI UŻYTKOWNIKÓW

SZKOLENIA O ZRÓŻNICOWANEJ TEMATYCE I CHARAKTERZE

AUDYTY – JAKO OCENA EFEKTYWNOŚCI RODO

Bazując na doświadczeniach wynikających z UODO i innych przepisów wykonawczych, standardów zarządzania wg PN rodziny 2700X, regulacjach resortowych określających specyfikę organizacji – proces zmian rozpoczęty w maju 2016 poprzez 2017 do 25 maja 2018 r powinien zostać ukończony bez kolizji z oznaczoną datą.

Pamiętać należy o staranności doboru środków i narządzi w procesie zmian, aby RODO nie przekształcić w [„RODeO”].

rodeo.JPG

Dodano 2017-11-04 21:00:00, Jarosław Feliński