INSPEKTOR ODO (DPO) OUTSOURCING – I


Pełnienie funkcji ABI / IODO – [zgodnie z UODO i RODO] do którego zadań należą:
 • zapewnienie przestrzegania zasad określonych w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych;
 • aktualizacja dokumentacji PBI i IZSI; 
 • prowadzenie rejestru zbiorów danych;
 • nadzór nad zasadami zabezpieczenia pomieszczeń, nadzór merytoryczny nad prowadzeniem ewidencji wydanych upoważnień i oświadczeń;
 • analiza umów w zakresie usług zewnętrznych związanych z powierzaniem danych osobowych;
 • nadzór kopii zapasowych poprzez ewidencje prowadzoną przez ASI;
 • nadzór i kontrola pozostałych użytkowników upoważnionych do   przetwarzania danych osobowych;
 • informowanie użytkowników o zmianach w systemie ochrony danych osobowych;
 • roczna analiza i ocena stanu zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych;
 • opracowanie sprawozdania po sprawdzeniu wewnętrznym;
 • szkolenia kadry jednostki z zakresu zabezpieczeń organizacyjnych i informatycznych – analiza zagrożeń;
 • okresowych szkoleń kadry jednostki z zasad ochrony danych, odpowiedzialności;
 • audyt bezpieczeństwa informacji, zgodnie UODO;
 • opracowania porad i opinii prawnych,
 • sporządzanie analiz prawnych w zakresie bezpieczeństwa informacji (zakres – ochrony danych osobowych oraz dostępu do informacji publicznej).


Dodano 2017-06-23 08:06:00, Jarosław Feliński