businessmen_1.png
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
 - to  grupa doświadczonych wykładowców akademickich podyplomowych studiów specjalistycznych „Administrator Bezpieczeństwa Informacji – podyplomowe studia zarządzania bezpieczeństwem informacji” od 2013 r i „Inspektor Ochrony Danych Osobowych – poziom zaawansowany” od 2017 r.  Współpracownicy ABI Consulting to jednocześnie Zespół Audytorów Wiodących PN ISO/IEC 27001 [IRCA], który w latach 2013  - 2017 jako ABI Consulting  kierowany przez właściciela ABI CONSULTING Jarosława Felińskiego wykonywali zadania szkoleniowe i audytowe.