Poznaj naszych ekspertów 

DR EWA KULESZA – wykładowca UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, PIERWSZY GIODO W POLSCE;

DR TOMASZ LENARCZYK – wykładowca AGH Kraków, WIT Warszawa, WSAP Szczecin, RADCA PRAWNY, ABI jednostki organizacyjnej;

ROMAN PODOBIŃSKI –  wykładowca AGH Kraków, WIT Warszawa, WSAP Szczecin, AUDYTOR WIODĄCY  ISO PN 27001 – IT;

SEBASTIAN SZCZERBA – wykładowca AGH Kraków, WIT Warszawa, WSAP Szczecin – RADCA PRAWNY – AUDYTOR WIODĄCY ISO PN 27001 IRCA; ABI jednostki organizacyjnej;

PRZEMYSŁAW OLSZEWSKI – wykładowca AGH Kraków, WIT Warszawa, WSAP Szczecin -  AUDYTOR WIODĄCY 27001 IRCA; ABI AGH;

EWA FELIŃSKA – AUDYTOR WIODĄCY ISO PN 27001 IRCA – PRAWO UODO / DOKUMENTACJA/ INTERPRETACJE PRZEPISÓW/ OPINIE I ANALIZY PBI, ABI placówek oświatowych;

TOMASZ FIBINGIER – AUDYTOR WIODĄCY ISO PN 27001 IRCA –  AUDYTY TECHNICZNE IT, OPRACOWANIE ANALIZ I RAPORTÓW; WYKŁADOWCA WSAP Szczecin; ABI w sądach powszechnych;

MICHAŁ TUZ – AUDYTOR WIODĄCY ISO PN 27001 IRCA, WYKŁADOWCA WIT WARSZAWA; EKSPERT ds. KASOWANIA DANYCH; ABI placówek oświatowych, instytucji budżetowych i przedsiębiorstw

PRZEMYSŁAW KANIKOWSKI – wykładowca DSW Wrocław, AUDYTOR WIODĄCY ISO PN 27001 – IT; 

 

WSZYSCY WSPÓŁPRACOWNICY IODO CONSULTING SĄ DYPLOMOWANYMI SPECJALISTAMI ABI / IODO ZGODNIE Z KWALIFIKACJAMI ZAWODOWYMI RODO [ART. 37 UST.5]

 

 

Dodano 2017-05-10 10:08:00, Jarosław Feliński