AUDYT BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI - OCENA AUDYTOWA ODO i IT - O

ZAKRES RAMOWY OFERTY DORADCZEJ – KOMPLEKSOWO 


AUDYT DIAGNOSTYCZNY – zerowy 

 • Analiza i ocena stanu faktycznego przestrzegania przepisów prawa ochrony danych osobowych w organizacji  - spełnienie warunków organizacyjnych;
 • Przegląd jednostki organizacyjnej i ocena zgodności z przepisami prawa – zakres techniczny;
 • Wynik RAPORT z oceny.  

AUDYT DZIEDZINOWY – problemowy 

 • Audyt przepisów – regulacje wewnętrzne;
 • Audyt procesu – udostępniania danych - wnioski i odpowiedzi;
 • Audyt procesu – powierzania danych - umowy;
 • Audyt procesu – rekrutacji lub naboru pracowniczego [HR];
 • Audyt procesu – zabezpieczeń fizycznych [instrukcje];
 • Audyt procesu – zabezpieczenia i ocena efektywności systemów  IT;
 • Audyt procesu – CCTV monitoring wizyjny (regulamin CCTV);
 • Wynik – ocena wybranych procesów w postaci protokołu audytowego. • Dodano 2017-06-28 19:12:00, Jarosław Feliński