logo_dpo.png    logo_jf.png    logo_news.png


Jarosław Feliński - prekursor studiów podyplomowych dla ABI i IODO, twórca, kierownik i opiekun autorskiego programu podyplomowych studiów ABI 2013 i IODO 2017 w kilku polskich uczelniach. Pomysłodawca i autor programu studiów podyplomowych „Inspektor Ochrony Danych Osobowych – poziom zaawansowany”. Audytor Wiodący PN ISO/IEC 27001  [IRCA]. W latach 2009-2011 wykładowca i uczestnik Projektu FRDL Warszawa / Gdańsk –  5.2 POIG – o charakterze proinnowacyjnym: „Opracowanie i wdrożenie systemu wsparcia przedsiębiorstw kluczowych technologii wspomagających w zakresie zarządzania wiedzą”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Od roku 2015 konsultant i ABI wybranych placówek oświatowych Miasta Stołecznego Warszawy.

WSZYSCY WSPÓŁPRACOWNICY IODO CONSULTING SĄ DYPLOMOWANYMI SPECJALISTAMI ABI / IODO 
ZGODNIE Z KWALIFIKACJAMI ZAWODOWYMI RODO [ART. 37 UST.5]


 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA

"WERYFIKACJA I OCENA WDROŻENIA RODO"
- co się uRODziłO po 9 miesiącach


ksiazka.jpgOchrona danych osobowych w oświacie

Jarosław Feliński


W publikacji opisano działania i procedury zabezpieczenia danych osobowych w placówkach oświatowych różnych typów, wraz z przykładami zastosowania nowych rozwiązań. Przewodnik objaśnia także podstawowe terminy i pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych, co ułatwi przygotowanie szkoły i przedszkola do stosowania nowych regulacji wynikających z wejścia w życie RODO. Jego celem jest pomoc w zaplanowaniu i wdrożeniu poszczególnych obowiązków wynikających z RODO.

Więcej informacji: https://www.profinfo.pl/sklep/ochrona-danych-osobowych-w-oswiacie,78841.html
 

 

businessmen_1.png
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
 - to  grupa doświadczonych wykładowców akademickich podyplomowych studiów specjalistycznych „Administrator Bezpieczeństwa Informacji – podyplomowe studia zarządzania bezpieczeństwem informacji” od 2013 r i „Inspektor Ochrony Danych Osobowych – poziom zaawansowany” od 2017 r.  Współpracownicy ABI Consulting to jednocześnie Zespół Audytorów Wiodących PN ISO/IEC 27001 [IRCA], który w latach 2013  - 2017 jako ABI Consulting  kierowany przez właściciela ABI CONSULTING Jarosława Felińskiego wykonywali zadania szkoleniowe i audytowe.

 

businessmen2.png
NASI EKSPERCI

DR EWA KULESZA / DR TOMASZ LENARCZYK / ROMAN PODOBIŃSKI / SEBASTIAN SZCZERBA
PRZEMYSŁAW OLSZEWSKI / EWA FELIŃSKA / PRZEMYSŁAW KANIKOWSKI

  >>> Poznaj naszych ekspertów

 

 

questionnaire.png

ZAKRES USŁUG

1. Szkolenia RODO i UODO (warsztaty, seminaria, szkolenia otwarte i zamknięte)
2. Opracowania i wdrożenia kompleksowej dokumentacji PBI i IZSI
3. Audyty stanu zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych przetwarzanych danych osobowych
4. Analizy i oceny bezpieczeństwa informacji zgodnie z Rozporządzeniem KRI
5. Szkolenia dedykowane pracownikom jednostki organizacyjnej
6. Wsparcie prawne i informatyczne zgodności przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych
7. Specjalistyczne trwałe kasowanie zapisów nośników elektronicznych
 


 

 

questionnaire_1.pngDZIAŁANIA AKADEMICKIE

Kierownikiem Zespołu wykładowców i opiekunem merytorycznym Jarosław Feliński został w niżej wymienionych uczelniach i realizowanych od 2013 roku 16 edycjach, po zaakceptowaniu programu studiów przez uczelniane Komisje Jakości Kształcenia i Rady Wydziałów oraz zatwierdzeniu przez Władze gościnnych Uczelni:

1. AGH w Krakowie - 3 edycje;

2. WSISiZ PAN w Warszawie - 5 edycji;

3. WSAP w Szczecinie od X 2014 - 6 edycji;

4. DSW we Wrocławiu edycja - I edycja 2016/2017, II edycja 2017/2018

5. Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni - edycja 2016/2017

autorskich podyplomowych studiów od 2013 r - „Administrator Bezpieczeństwa Informacji" i "Inspektor Ochrony Danych Osobowych" od 2016 r poziom podstawowy i poziom zaawansowany [WSISiZ Warszawa].


>>> Specyfikacja Istotnych Warunków Bezpieczeństwa Informacji [SIWBI]

 

 
SIODO_JFelinski.png

JAROSŁAW FELIŃSKI 
tel. 602-105-852
tel. 508-608-136
e-mail:
jaroslaw.felinski@gazeta.pl


ewafelinskaiodo.png

 EWA FELIŃSKA
tel. 604-270-401

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych Consulting
Jarosław FELIŃSKI


  Oddział Zachodniopomorski (Centrala)
ul. Zwycięstwa 138/4,
75-604 Koszalin
NIP  669 105 09 71, REGON  321364647


Oddział Małopolski

Piekary 384,
032-060 Liszki


Adres korespondencyjny:

ul. Kościelna 6/8,
00-218 Warszawa

Informacja administratora